Przyznanie Patronatu Wyższej Szkole Bezpieczeństwa - Międzynarodowa Konferencja Naukowa 6-8.11.2019 r. cyberprzestrzeń

2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zakopanem