Podziękowania dla pracowników PSSE w Zakopanem

2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zakopanem