Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Dostępność architektoniczna

Siedziba Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zakopanem znajduje się w jednym budynku

  • przy ul. Chramcówki 19A

dostępnym dla osób niepełnosprawnych:

poniedziałek – piątek od 7.30 do 15.05

Biura Stacji usytuowane są na kondygnacji II i III, punkt poboru próbek do badań na parterze przy wejściu po lewej stronie.

Budynek posiada:

  1. wydzielone i oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych;
  2. wejście do budynku od tyłu na poziom parteru schodami, przy których znajduje się platforma dla osób niepełnosprawnych – uruchamiana przez pracowników stacji – na ścianie budynku przy schodach dzwonek w celu wezwania pracownika;
  3. możliwość wjazdu windą na piętro II i III (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie);
  4. tablicę informacyjną na temat rozkładu pomieszczeń w budynku na parterze na wprost wejścia;
  5. możliwość wstępu do budynku dla osób korzystających z pomocy psa asystującego;
  6. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób - oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.


 


 

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS
2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zakopanem