Podsumowanie konferencji "Depresja - porozmawiajmy o niej"

Article Index

W dniu 26.04.2017 r. w budynku Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu odbyła się konferencja pn. „Depresja – porozmawiajmy o niej”, której współorganizatorem była nasza Stacja. W wydarzeniu brała udział dyrekcja PSSE Zakopane – Pani mgr Beata Trojańska, pracownik pionu Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia oraz pracownik Systemu Jakości.

Organizatorami konferencji była Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Nowym Targu, Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu i Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zakopanem. Patronat nad tym wydarzeniem objęli dr hab. Stanisław Gulak, prof. nadzw. Rektor Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu oraz Krzysztof Faber Starosta Powiatu Nowotarskiego.

Adresatami debaty byli nauczyciele, pedagodzy szkolni, pracownicy socjalni, funkcjonariusze służb mundurowych, personel medyczny podstawowej opieki zdrowotnej oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego. Aula Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej pomieściła ponad 300 uczestników.

Po przywitaniu i wstępnym wystąpieniu dr hab. Stanisława Gulaka, prof. nadzw. Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, uczestnicy z zainteresowaniem słuchali bardzo ciekawych wystąpień specjalistów, na co dzień zajmujących się zdrowiem psychicznym. Całość prowadził dr Maciej Jachymiak z Podhalańskiego Centrum Zdrowia Psychicznego.


Po wykładzie prof. dr hab. Dominiki Dudek z Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii CMUJ w Krakowie, pt. "Depresja, jak ją zrozumieć", w panelu dyskusyjnym wraz z Panią profesor, spotkali się przedstawiciele Policji: z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego kom. Robert Stasik, Barbara Paluch - dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu, Agata Bryniarska - dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Rabce i Nowym Targu, dr Ewa Makieła z Oddziału Psychiatrii Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu oraz Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny - lek. wet. Jarosław Foremny. Po przerwie kawowej swój wykład pt. "Depresja i samobójstwa" wygłosiła dr Ewa Makieła z Oddziału Psychiatrii Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu. Na zakończenie mgr Mariusz Panek z Fundacji Leonardo w Krakowie zaprezentował bardzo ciekawy program dotyczący zwiększenia dostępności do usług psychiatrycznych w powiecie nowotarskim.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem pragnie podziękować uczestnikom z powiatu tatrzańskiego za obecność na konferencji, przedstawicielowi Starostwa Tatrzańskiego - Edmundowi Zmarz Naczelnikowi Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, dyrektorom szkół, pedagogom, psychologom, pracownikom socjalnym oraz przedstawicielom samorządów terytorialnych.

Kontakt

Punkt informacyjny:

tel. 0182068697

fax 0182068410

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zakopanem