Oświadczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem oświadcza, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14 września 2020 r. Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bronisława Czecha w Zakopanem, ul. Skibówki 2d, w dniu 14 września 2020 r. wydał pozytywną opinię w zakresie zmiany trybu nauczania ze stacjonarnego na zdalne, na czas od 15 września 2020 r. do 21 września 2020 r. dla uczniów z oddziałów 1a, 2a, 2b, 3a, 3b, 7b Szkoły Podstawowej nr 2 w Zakopanem.

Na tryb zdalnego nauczania zostali skierowani uczniowie wskazani przez Dyrektora Szkoły, w związku z bezpośrednim kontaktem z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2. Ponadto w wyniku przeprowadzonego w dniu 14 września 2020 r. dochodzenia epidemiologicznego z 28 nauczycieli wskazanych przez Dyrekcję Szkoły, 10 z nich potwierdziło bezpośredni kontakt z  osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2.

Ze względu na czas potrzebny do zebrania wszystkich danych niezbędnych do wydania opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego została ona przekazana w dniu 14 września 2020 r. pocztą elektroniczną o godz.19.26 do Szkoły nr 2 oraz organu prowadzącego. W tym samym dniu Dyrekcja Szkoły została poinformowana telefonicznie o wydaniu pozytywnej opinii dotyczącej nauczania hybrydowego.

2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zakopanem