Światowe Dni Młodzieży Kraków

 Światowe Dni Młodzieży to spotkania organizowane dla młodych katolików, odbywające się co dwa-trzy lata. Tradycję tę zapoczątkował w 1985 roku  Jan Paweł II.

Decyzją Papieża Franciszka, w 2016 roku Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Krakowie w dniach 26 – 31 lipca, pod hasłem „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”.

W trakcie Światowych Dni Młodzieży odbywają się wydarzenia centralne oraz wydarzenia towarzyszące.

Wydarzenia centralne:
26 lipca (wtorek) – Msza Święta na Otwarcie ŚDM
28 lipca (czwartek) – Ceremonia Powitania – pierwsze spotkanie z Ojcem Świętym
29 lipca (piątek) – Droga Krzyżowa
30 lipca (sobota) – Czuwanie z Ojcem Świętym
31 lipca (niedziela) – Msza Święta Posłania

Wydarzenia towarzyszące to:
- katechezy
- Festiwal Młodych
- Centrum Powołaniowe
- Spotkania wolontariuszy z Papieżem

Strony powiązane ze Światowymi Dniami Młodzieży:


http://www.krakow2016.com/

2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zakopanem