Wznawia się przyjmowanie próbek do badań od dnia 01.09.2020

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Zakopanem informuje, w celu zachowania postępowania zgodnego z procedurami badawczymi wznawia się przyjmowanie próbek do badań od dnia 01.09.2020.
 
Jednocześnie Stacja zapewnia że w przypadku zatruć pokarmowych , w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia standardowo zostanie uruchomiona procedura niezwłocznego przebadania próbek.

Informacja dotycząca zaświadczeń o zakończeniu kwarantanny oraz o wynikach testów w kierunku SARS-COV-2

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje, iż nie wystawia zaświadczeń o zakończeniu kwarantanny w celu uzyskania świadczenia chorobowego oraz informuje jak uzyskać wyniki z wymazów w kierunku SARS-COV-2:

 Uprzejmie informujemy, że punkt pobrań materiału biologicznego od osób podejrzanych o zakażenie lub zakażonych wirusem SARS-CoV-2, który znajduje się przy Szpitalu Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem (przy wjeździe na parking w kontenerze), od dnia 17 sierpnia 2020r., funkcjonuje w godzinach od 9:00 do 11:00.

 

INSTRUKCJA JAK UZYSKAĆ INFORMACJE O WYNIKACH TESTÓW :

- wejść na stronę internetową www.pacjent.gov.pl,

- zalogować się poprzez przycisk "Zaloguj się" na Internetowe Konto Pacjenta

- logowanie możliwe jest poprzez profil zaufany lub e-dowód,

- po zalogowaniu u góry strony pojawi się informacja o wyniku badania. 

 

Instrukcja jak należy postępować aby dostarczyć oświadczenie pracodawcy, ZUS lub KRUS o przebytej kwarantannie znajduje się w linku poniżej:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/informacja-o-uprawnieniach-do-swiadczen-z-powodu-poddania-sie-kwarantannie-lub-izolacji/2534641

Poniżej zostaną zamieszczone dokumenty które należy wydrukować, wypełnić i dostarczyć pracodawcy, ZUS lub KRUS. 

Obie te instytucje posiadają dostęp do systemu informatycznego w którym znajdują się dane o osobach odbywających kwarantannę lub izolację i są w stanie zweryfikować okres kwarantanny lub izolacji. 

 

Witamy na stronie PSSE w Zakopanem


 • Infolinia dla obywatela w sprawie kwarantanny i zdrowia tel. +48 222 500 115
  Chcesz uzyskać odpowiedź online? Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7 (ikona w prawym dolnym rogu) są dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi
 • osobna linia do PSSE dla medyków: 690 288 554
 • Informacja dotycząca kwarantanny dla przekraczających granicę tel. 987 - w celu uzyskania informacji o wyznaczonych miejscach kwarantanny zbiorowej (instytucjonalnej) oraz obowiązującej w tym zakresie procedurze
 • Infolinia dla aplikacji "Kwarantanna domowa": +48 22 165 57 44
  (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora)

Wytyczne dla funkcjonowania obiektów oraz instytucji w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce

Wymagania bezpieczeństwa sanitarnego obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

Nowe zasady zasłaniania nosa i ust, otwarte kina i siłownie – wchodzimy w kolejny etap odmrażania

W 12 dniu kwarantanny zrób test - Jesteś na kwarantannie i chcesz wiedzieć, czy jesteś zakażony koronawirusem? 12. dnia możesz zrobić test w mobilnym punkcie pobrań.

IZOLATORIA W MAŁOPOLSCE - ważne informacje

Aplikacja "Kwarantanna domowa"

Gdzie się leczyć w trakcie epidemii COVID?
Sprawdź, które gabinety są otwarte.

Wnioski do pobrania o wydanie zaświadczenia o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny od dnia 27 marca 2020 r.


Wyłącznie dla osób przebywających na kwarantannie,

badanie w 10 lub 11 dniu kwarantanny

 

PUNKT POBRAŃ WYMAZU
Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane

Wskazany punkt pobrań znajduje się przy wjeździe do Szpitala i funkcjonuje we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 09:00 do 11:00.

 

WAŻNE! PO OTRZYMANIU WIADOMOŚCI SMS W 8 DNIU KWARANTANNY NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PUNKTEM POBRAŃ
Rejestracja do punktu pobrań odbywa się telefonicznie w danym dniu w godzinach od 7:30 do 14:00 pod nr.: 18 20 120 21 wew. 100 (Rejestracja SOR)

 

DO PUNKTU NALEŻY UDAĆ SIĘ WŁASNYM SAMOCHODEM, NIEDOPUSZCZALNE JEST PÓJŚCIE
PIESZO LUB POJECHANIE ROWEREM, A TAKŻE KOMUNIKACJĄ PUBLICZNĄ

 

WYMAZY NIE SĄ OBOWIĄZKOWE

Więcej informacji pod adresem Serwisu Ministerstwa Zdrowia i NFZ.


Materiały informacyjne dla szkół, przedszkoli i placówek ...

 

KOMUNIKAT

W SPRAWIE WYMOGÓW SANITARNYCH PRZY BEZBOŚREDNIEJ OBSŁUDZE INTERESANTÓW W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W ZAKOPANEM

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878, 904) przywraca się działalność statutową Stacji, jednak w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zakopanem – zwanej dalej „PSSE w Zakopanem” – podjęłam decyzję o wprowadzeniu rygorów sanitarnych przy bezpośredniej obsłudze interesantów

Oznacza to, że w PSSE w Zakopanem od dnia 25 maja 2020 r.

wznowiona została bezpośrednia obsługa interesantów z zachowaniem następujących wymogów sanitarnych:

1)   każdy klient podczas załatwiania sprawy w naszym urzędzie zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki lub przyłbicy;

2)   należy używać rękawiczek jednorazowych (własnych) lub zdezynfekować ręce płynem dezynfekcyjnym znajdującym się na parterze budynku przy wejściu do windy;

3)   wstępna obsługa klienta odbywa się na II piętrze w sekretariacie (po prawej stronie od schodów),gdzie można zostawić lub odebrać dokumentację oraz zgłosić potrzebę bezpośredniego kontaktu z pracownikami poszczególnych komórek organizacyjnych PSSE;

4)   każda osoba załatwiająca sprawę w naszym urzędzie powinna zostać wpisana do ewidencji obsługi interesantów, podając swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego;

5)   bezpośrednia obsługa klientów przez pracownika danej komórki odbywa się na wyznaczonym do tego celu stanowisku w pokoju nr 24 (na sali konferencyjnej II piętro), gdzie zostały wydzielone 2 stanowiska zabezpieczone pleksą, usytuowane w odpowiedniej odległości oraz dezynfekowane po każdy kliencie;

6)    w całym budynku należy utrzymywać odpowiednie odległości (zalecane 2 metry) od pracowników oraz pozostałych interesantów oczekujących na załatwienie sprawy;

7) Do urzędu nie powinni przychodzić interesanci, jeśli:

 • występują u nich objawy wskazujące na chorobę zakaźną,
 • są w trakcie odbywania obowiązkowej kwarantanny lub izolacji,
 • zamieszkują z osoba, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,
 • w ciągu tygodnia mieli kontakt z osobą podejrzaną o chorobę zakaźną, zachorowanie lub skierowaną do izolacji.

Wznawia się przyjmowanie próbek kału do badań w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella od dnia 1 czerwca 2020 r.

W miarę możliwości preferuje się telefoniczne lub mailowe załatwianie spraw w naszym urzędzie.

Do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery ogólne do PSSE w Zakopanem:

1) adres: ul. Chramcówki 19a, 34-500 Zakopane

2) ePUAP: (adres skrytki: /PSSE_ZAKOPANE/skrytka)

3) adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4) Sekretariat – dziennik podawczytel.: 18 20 68 697

Proszę Państwa o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w PSSE w Zakopanem. Dziękujemy za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będziemy informować na stroniewww.zakopane.psse.malopolska.pl

Na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zakopanem pod adresem www.zakopane.psse.malopolska.pl – w zakładce „Wnioski do pobrania” zamieszczone są wzory druków i wniosków.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem przypomina o konieczności przestrzegania podstawowych zasad zapobiegawczych, które mogą istotnie wpłynąć na ograniczenie ryzyka zakażenia koronawirusem. Zalecenia i komunikaty dostępne są na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zakopanem pod adresem www.zakopane.psse.malopolska.pl pod banerem KORONAWIRUS oraz na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego pod adresem www.gis.gov.pl

APELUJEMY O ROZWAGĘ I STOSOWANIE SIĘ DO KOMUNIKATÓW GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO I MINISTRA ZDROWIA.

JEŻELI MASZ OBJAWY CHOROBY BĄDŹ OBNIŻONĄ ODPORNOŚĆ, PROSIMY ABYŚ POZOSTAŁ W DOMU A WSZELKIE SPRAWY URZĘDOWE REALIZOWAŁ DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ LUB ELEKTRONICZNĄ.

 

 

Logo Niepodległa 2018Logo Służby Cywilnej

 

 

Read more ...

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny:

tel. 0182068697

fax 0182068410

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zakopanem