Rys historyczny powstania Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zakopanem

W lutym 1949 Państwowy Zakład Higieny - współpracujący z Państwową Inspekcją Sanitarną uruchomił na terenie miasta Zakopanego pracownię badania mleka i nabiału. Było to pomieszczenie w rzeźni miejskiej.

Celem działania jednostki był nadzór nad warunkami sanitarno-epidemiologicznymi żywności, żywienia, wody do picia i naturalnych zbiorników oraz zapobieganie wybuchowi epidemii chorób zakaźnych w największej stacji klimatycznej Polski.

Zarząd Miejski w Zakopanem decyzją z dnia 23 czerwca 1950 r. przydzielił na uruchomienie filii Państwowego Zakładu Higieny willę ,,Hanna” przy ul. Chramcówki 19 a. Z dniem 1 stycznia 1952 r. filia PZH została przekształcona w Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i podporządkowana Powiatowym Radom Narodowym.

Pierwsza wzmianka o Miejskiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zakopanem pochodzi z umowy najmu lokalu przy ul. Chramcówki 19 a z dnia 1 marca 1953 r. Pierwszym Dyrektorem Stacji oraz Inspektorem Sanitarnym był dr Michał Legeżyński. W strukturach tych Stacja funkcjonowała do połowy lat 70 tych. W połowie lat siedemdziesiątych Miejska Stacja przekształciła się w Terenową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną, która podlegała Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Sączu. W 1976 r. aktem notarialnym dokonano wykupu budynku od właścicieli dla Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zakopanem przy ul. Chramcówki 19a.

W 1975, 1985,1998, 2002, 2010 roku nowymi rozporządzeniami modyfikowano zakres działania poszczególnych inspektorów terenowych lub powiatowych. Z dniem 1 stycznia 1999 roku reforma administracyjna Polski wprowadziła 3-stopniową strukturę podziału terytorialnego, a Terenowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Zakopanem została przemianowana na Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Zakopanem i od tego czasu podlega Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie.

W roku 1997 podjęto decyzję o przebudowie i modernizacji budynku zajmowanego przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną przy ulicy Chramcówki 19 a. Siedziba Stacji została przeniesiona do pomieszczeń byłego szpitala przy ulicy Szpitalnej 21 w Zakopanem. Budynek przy ul. Chramcówki 19 a po przebudowie został oddany do użytku w grudniu 2002 roku. Inwestycje zakończono w sierpniu 2004 r., kiedy to nastąpiło oficjalne otwarcie odremontowanej siedziby.

W 2010 roku w PSSE w Zakopanem zostało zlikwidowane laboratorium badania wody, a w 2014 laboratorium badania żywności i laboratorium mikrobiologii ludzkiej. W Oddziale Laboratoryjnym pozostał jedynie Punkt Poboru Próbek do badań.

Obecnie w PSSE w Zakopanem funkcjonuje Odział Nadzoru Sanitarnego podzielony na sekcje: Żywienia, Komunalną, Epidemiologii oraz komórki - stanowiska pracy: Higieny Pracy, Higieny Dzieci i Młodzieży, Nadzoru Zapobiegawczego oraz Promocji Zdrowia.

 

Kolejnymi Dyrektorami/Inspektorami Sanitarnymi byli:

dr Michał Legeżyński od 1952 do 1968

lek. med. Alfred Jakubowski od 1969 do 1975

lek. med. Anna Drozdowska od 1975 do roku 1988

dr n. med. Zbigniew Szulik od roku 1989 do 30.06.1991 r.

p.o. Dyrektora lek. Med. Urszula Pałka od 1.07.1991 r. do 30.06.1992 r.

p.o. Dyrektora mgr Adam Radko od 01.07.1992 r. do 21.11.1993 r.

lek. med. Zbigniew Kowalów od 22.11.1993 r. do 20.12.2002,

z up. PWIS w Krakowie p.o. Dyrektora Maciej Pawlikowski od dnia 21.12.2002 do 21.07.2003 r.

mgr Adam Radko od dnia 22.07.2003 r. do 9.09.2013 r.

mgr Beta Trojańska od 10.09.2013 r.

 

 

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS
2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zakopanem