Pomoc osobom w kwarantannie

Na co mogą liczyć osoby objęte kwarantanną

Jeżeli w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa jesteś objęty kwarantanną, pamiętaj – nie jesteś pozostawiony sam sobie. Otrzymasz wsparcie z wielu miejsc.

 

Co możesz zrobić?

Zadzwoń do ośrodka pomocy społecznej w miejscowości, w której mieszkasz.

W tym szczególnym okresie ośrodki pomocy społecznej powinny skupić się na pomocy osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym – szczególnie potrzebującym wsparcia w związku z kwarantanną. To one znajdują się w najtrudniejszej sytuacji i nierzadko nie są w stanie radzić sobie same.

Uwaga! Każda osoba, która ma informację o tym, że osoby poddane kwarantannie potrzebują pomocy, powinna ją także przekazać do ośrodka pomocy społecznej.

Policjant pomoże!

Funkcjonariusze policji, którzy w porozumieniu ze służbami sanitarnymi sprawdzają, czy przebywasz w domu, szczególną uwagę będą zwracać na osoby samotne, starsze czy niepełnosprawne. Informacje o takich osobach przekażą do ośrodka pomocy społecznej.

Ważne! Pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej skontaktuje się z Tobą w miarę możliwości telefonicznie. Chodzi o bezpieczeństwo nas wszystkich i możliwe ograniczenie ryzyka dalszego rozwoju epidemii.

Ciepły posiłek w domu

W sytuacji, kiedy osoba  starsza, samotna czy niepełnosprawna, bądź rodzina – nie jest w stanie sama zapewnić sobie gorącego posiłku lub produktów żywnościowych, takiej pomocy udzieli gmina.

Posiłki i produkty żywnościowe będą dostarczana przez osoby wyznaczone w danej gminie, we współpracy z wolontariuszami organizacji pozarządowych. Ośrodek pomocy społecznej współpracuje także z miejscową jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej, Strażą Miejską, Policją, Wojskiem Obrony Terytorialnej. Te służby także mogą rozwozić posiłki i produkty żywnościowe dla Ciebie.

Potrzebujesz pomocy psychologa? 

Zadzwoń do właściwego ośrodka pomocy społecznej w swojej gminie bądź powiatowego centrum pomocy rodzinie w powiecie.

Uwaga! Osoby po leczeniu szpitalnym wymagającym choćby czasowego wsparcia w postaci usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych powinny mieć usługi przyznane w trybie pilnym.

Źródło: www.gov.pl

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Zakopanem dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2
z dnia 6 kwietnia 2020 roku

 

K O M U N I K A T

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem

dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2

z dnia 6 kwietnia 2020 roku, stan na godzinę 13:00

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje, że do dnia 6 kwietnia 2020 roku, stan na godzinę 13:00 wśród mieszkańców powiatu tatrzańskiego: 

- potwierdzono 1 przypadek wystąpienia choroby COVID-19,

- liczba osób przebywających na kwarantannie -  232  w tym:

  • z mocy prawa - 218 osób + 31 osób ze wspólnego gospodarstwa (nałożonej rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii),
  • na podstawie decyzji wydanych przez PPIS w Zakopanem - 14 osób.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje, że wszelkie informacje dotyczące sytuacji związanej z koronawirusem znajdują się w serwisie rządowym oraz na Stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie.

Wszystkie publikowane na tej stronie materiały to oficjalne komunikaty, informacje, porady potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny. (Źródło: GIS).
 

Komunikat dla pasażerów autobusu Firmy FLIXBUS relacji Warszawa – Zakopane

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem prosi pasażerów, którzy w dniu 19 .03.2020 r. podróżowali autobusem należącym do Firmy FLIXBUS nr kursu P6 relacji Warszawa - Zakopane przez Radom, Kielce, Kraków - wyjazd z Warszawy o godz. 23.45 o niezwłoczny kontakt z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną zgodnie z właściwością regionu zamieszkania.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje, że u jednego z pasażerów podróżujących tym autokarem stwierdzono COVID 19, w związku z powyższym wszyscy pasażerowie autobusu powinni poddać się kwarantannie.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Zakopanem
Beata Trojańska

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS
2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zakopanem