zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące źródełek i fontann wody do picia znajdujących się w placówkach oświatowo-wychowawczych

Szanowni Państwo,

w związku z potwierdzeniem pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce oraz

ewentualnym ryzykiem przenoszenia infekcji wirusowych, bakteryjnych w wyniku

niewłaściwego korzystania przez dzieci i młodzież ze źródełek i fontann wody do picia

znajdujących się w placówkach oświatowo-wychowawczych, Główny Inspektorat Sanitarny

zaleca rozważenie wyłączenia urządzeń lub zaprzestania samodzielnego picia przez dzieci

z urządzeń/ lub wprowadzenia stałego nadzoru nad pobieraniem wody z urządzeń.

Zaleca się pozostawienie w użytkowaniu wyłącznie tych form udostępniania wody do

picia, które nie powodują styczności kranu z ustami, ale także twarzą dziecka znajdującej się

w bliskiej odległości od źródła wody oraz nalewanie wody wyłącznie do czystych szklanek

(każdorazowo umytych) lub pojemników jednorazowych. W przypadku jeśli powyższe

warunki nie mogą być spełnione należy rozważyć wprowadzenie zakazu korzystania z ww.

urządzeń. W opinii Głównego Inspektora Sanitarnego w sytuacji podjęcia decyzji

o pozostawieniu w użytkowaniu źródełek, fontann wody do picia przez dzieci i młodzież -

najlepszym rozwiązaniem jest zapewnienie korzystania z dystrybutorów pod opieką

nauczyciela oraz rozlewania wody do naczyń, także przez osobę odpowiedzialną

(wyznaczoną).

Główny Inspektor Sanitarny przypomina o konieczności przestrzegania

podstawowych zasad zapobiegawczych, które mogą istotnie wpłynąć na ograniczenie ryzyka

zakażenia w wyniku korzystania ze źródełek lub fontann:

 

  • nie należy dotykać rękami niczego poza przeznaczonymi do tego przyciskami, zwłaszcza
  • wylotu kranu;
  • nie należy dotykać ustami i rękami końcówki kranu w fontannach;
  • kubeczki w dystrybutorach powinny być właściwie przechowywane i służyć wyłącznie do
  • picia wody;
  • butelki do napełniania wodą powinny być czyste, umyte i podpisane;
  • należy unikać pośpiechu podczas korzystania z dystrybutorów.

W przypadku podjęcia decyzji o pozostawieniu w użytkowaniu źródełek, fontann wody

do picia przez dzieci i młodzież, Główny Inspektor Sanitarny zaleca prowadzenie edukacji

użytkowników nad sposobem korzystania z urządzeń, które należy uzupełniać

demonstracjami praktycznymi (najmłodsze dzieci). Informacje należy powtarzać kilkakrotnie,

przypominać w razie potrzeby. Ponadto zaleca się prowadzenie wzmożonego nadzoru nad

bieżącym stanem sanitarnym urządzeń, okresowych czyszczeń i sanityzacji/dezynfekcji

urządzeń w celu zabezpieczania użytkowników fontann i źródełek.

Przypominam, iż szczegółowe zasady udostępniania wody wodociągowej dzieciom

i młodzieży w placówkach oświatowo-wychowawczych, w tym wytyczne do eksploatacji

urządzeń dostępne są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod

adresem: https://gis.gov.pl/oswiata/udostepniania-wody-do-spozycia-w-placowkach-oswiatyfontanny-z-woda-do-picia-dystrybutory-wody-zrodelka/.


 

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS
2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zakopanem