Komunikat nr 13 Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

Międzyresortowa Komisja do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy zwraca uwagę przedsiębiorców, pracowników oraz organów kontroli na nowe propozycje Parlamentu Europejskiego i Rady wiążących wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla akrylonitrylu: ośmiogodzinne – 1 mg/m3 (0,45 ppm); krótkotrwałe – 4 mg/m3 (1,8 ppm) i propozycję oznakowania „skóra”. Wartości te będą miały zastosowanie po czterech latach od wejścia w życie dyrektywy zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE
 

 

Komunikat o jakości wody do spożycia w wodociągu publicznym w Suchem

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje odbiorców wody z wodociągu publicznego w Suchem, że w dniu 12 października 2020 r., na podstawie przedstawionych pozytywnych wyników badań mikrobiologicznych wody:

- liczba bakterii grupy coli - 0 jtk/100 ml

- liczba Escherichia coli - 0 jtk/100 ml

- liczba enterokoków - 0 jtk/100ml

- ogólna liczba mikroorganizmów - nie wykryto jtk/1ml

wydał decyzję, że woda w wodociągu publicznym w Suchem w zakresie badanych wskaźników odpowiada wymogom określonym w załączniku nr 1 dla parametrów objętych monitoringiem grupy A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294) i nadaje się do spożycia.

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej wodociągu w dniach 8-11.10.2020 r. nie wykazały zanieczyszczeń bakteriologicznych wody.

 Woda  jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Zakopanem

mgr Beata Trojańska

Komunikat o jakości wody do spożycia w wodociągu publicznym w Suchem w rejonie nr 115a

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje mieszkańców miejscowości Suche, zaopatrywanych w wodę do spożycia z wodociągu  publicznego zarządzanego przez ZGK w Poroninie, że w dniu 9 października 2020 roku, w związku ze stwierdzoną przekroczoną liczbą bakterii grupy coli [12 jtk/100ml], Escherichia coli [3 jtk/100ml], enterokoków kałowych [3 jtk/100ml] w wodzie pitnej podjął decyzję o stwierdzeniu braku przydatności do spożycia wody z wodociągu publicznego w Suchem w rejonie nr 115a.

Woda nie nadaje się do spożycia i do celów sanitarnohigienicznych (woda może być używana do prac porządkowych (np. mycia podłóg), spłukiwania toalet, działań p/pożarowych).

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Zakopanem

mgr Beata Trojańska

Komunikat o jakości wody do spożycia w wodociągu publicznym „Źródło Furca" w Białce Tatrzańskiej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje odbiorców wody z wodociągu "Źródło Furca" w Białce Tatrzańskiej, że w dniu 9 października 2020 r., na podstawie przedstawionych pozytywnych wyników badań mikrobiologicznych wody:

- liczba bakterii grupy coli - 0 jtk/100 ml

- liczba Escherichia coli - 0 jtk/100 ml

- liczba enterokoków - 0 jtk/100ml

- ogólna liczba mikroorganizmów - 175 [138; 222] jtk/1ml

wydał decyzję, że woda w wodociągu "Źródło Furca" w Białce Tatrzańskiej w zakresie badanych wskaźników odpowiada wymogom określonym w załączniku nr 1 dla parametrów objętych monitoringiem grupy A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294) i nadaje się do spożycia.

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej wodociągu w dniach 18-21.09.2020 r. nie wykazały zanieczyszczeń bakteriologicznych wody.

 Woda  jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Zakopanem

mgr Beata Trojańska


 

Komunikat o jakości wody do spożycia w wodociągu publicznym w Zębie w rejonie ul. Kamila Stocha 13

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje mieszkańców miejscowości Zębu, zaopatrywanych w wodę do spożycia z wodociągu  publicznego zarządzanego przez ZGK w Poroninie, że w dniu 9 października 2020 roku, w związku ze stwierdzoną przekroczoną liczbą bakterii grupy coli [7 jtk/100ml], Escherichia coli [3 jtk/100ml], enterokoków kałowych [3 jtk/100ml] w wodzie pitnej podjął decyzję o stwierdzeniu braku przydatności do spożycia wody z wodociągu publicznego w Zębie w rejonie ul. Kamila Stocha 13.

Woda nie nadaje się do spożycia i do celów sanitarnohigienicznych (woda może być używana do prac porządkowych (np. mycia podłóg), spłukiwania toalet, działań p/pożarowych).

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Zakopanem

mgr Beata Trojańska

Subcategories

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS
2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zakopanem