Instrukcja w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnychdla stacjonarnych obozów pod namiotami