Komunikat o jakości wody do spożycia w wodociągu publicznym Sierockie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje mieszkańców miejscowości Sierockie, zaopatrywanych w wodę do spożycia z wodociągu publicznego Sierockie, że w dniu 9 czerwca 2020 roku, w związku ze stwierdzoną obecnością Escherichia coli (100 jtk/100ml), liczba bakterii grupy coli (100 jtk/100 ml) oraz mętność (2NTU/0NTU) w wodzie pitnej podjął decyzję o stwierdzeniu braku przydatności do spożycia wody z wodociągu publicznego Sierockie.

Woda nie nadaje się do spożycia i do celów sanitarnohigienicznych (woda może być używana do prac porządkowych (np. mycia podłóg), spłukiwania toalet, działań p/pożarowych).

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Zakopanem

mgr Beata Trojańska

Kontakt

Punkt informacyjny:

tel. 0182068697

fax 0182068410

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zakopanem