Komunikat o jakości wody do spożycia w wodociągu publicznym „Kaniówka I” w Białce Tatrzańskiej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje mieszkańców miejscowości Białka Tatrzańska zaopatrywanych w wodę do spożycia z wodociągu publicznego "Kaniówka I", że w dniu 7 września 2020 roku, w związku ze stwierdzoną przekroczoną ogólną liczbą mikroorganizmów w 22oC po 68h (340 jtk/1ml) w wodzie pitnej podjął decyzję o stwierdzeniu warunkowej przydatności do spożycia wody z wodociągu publicznego „Kaniówka I” w Białce Tatrzańskiej.

Woda z wodociągu może być używana do spożycia i do celów sanitarnohigienicznych po przegotowaniu przez minimum 2 minuty

 

  

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Zakopanem

mgr Beata Trojańska

2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zakopanem