Komunikat o jakości wody do spożycia w wodociągu publicznym „Na Pynksiokowym” w Białce Tatrzańskiej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje odbiorców wody z wodociągu "Na Pynksiokowym" w Białce Tatrzańskiej, że w dniu 6 października 2020 r., na podstawie przedstawionych pozytywnych wyników badań mikrobiologicznych wody:

- liczba bakterii grupy coli - 0 jtk/100 ml

- liczba Escherichia coli - 0 jtk/100 ml

- liczba enterokoków - 0 jtk/100ml

- ogólna liczba mikroorganizmów - 170 [124; 233] jtk/1ml

wydał decyzję, że woda w wodociągu "Na Pynksiokowym" w Białce Tatrzańskiej w zakresie badanych wskaźników odpowiada wymogom określonym w załączniku nr 1 dla parametrów objętych monitoringiem grupy A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294) i nadaje się do spożycia.

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej wodociągu w dniach 18-21.09.2020 r. nie wykazały zanieczyszczeń bakteriologicznych wody.

 Woda  jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Zakopanem

mgr Beata Trojańska

2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zakopanem