Komunikat o jakości wody do spożycia w wodociągu publicznym w Suchem w rejonie nr 115a

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje mieszkańców miejscowości Suche, zaopatrywanych w wodę do spożycia z wodociągu  publicznego zarządzanego przez ZGK w Poroninie, że w dniu 9 października 2020 roku, w związku ze stwierdzoną przekroczoną liczbą bakterii grupy coli [12 jtk/100ml], Escherichia coli [3 jtk/100ml], enterokoków kałowych [3 jtk/100ml] w wodzie pitnej podjął decyzję o stwierdzeniu braku przydatności do spożycia wody z wodociągu publicznego w Suchem w rejonie nr 115a.

Woda nie nadaje się do spożycia i do celów sanitarnohigienicznych (woda może być używana do prac porządkowych (np. mycia podłóg), spłukiwania toalet, działań p/pożarowych).

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Zakopanem

mgr Beata Trojańska

2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zakopanem