Oświadczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem oświadcza, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14 września 2020 r. Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bronisława Czecha w Zakopanem, ul. Skibówki 2d, w dniu 14 września 2020 r. wydał pozytywną opinię w zakresie zmiany trybu nauczania ze stacjonarnego na zdalne, na czas od 15 września 2020 r. do 21 września 2020 r. dla uczniów z oddziałów 1a, 2a, 2b, 3a, 3b, 7b Szkoły Podstawowej nr 2 w Zakopanem.

Na tryb zdalnego nauczania zostali skierowani uczniowie wskazani przez Dyrektora Szkoły, w związku z bezpośrednim kontaktem z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2. Ponadto w wyniku przeprowadzonego w dniu 14 września 2020 r. dochodzenia epidemiologicznego z 28 nauczycieli wskazanych przez Dyrekcję Szkoły, 10 z nich potwierdziło bezpośredni kontakt z  osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2.

Ze względu na czas potrzebny do zebrania wszystkich danych niezbędnych do wydania opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego została ona przekazana w dniu 14 września 2020 r. pocztą elektroniczną o godz.19.26 do Szkoły nr 2 oraz organu prowadzącego. W tym samym dniu Dyrekcja Szkoły została poinformowana telefonicznie o wydaniu pozytywnej opinii dotyczącej nauczania hybrydowego.

Komunikat o jakości wody do spożycia w wodociągu publicznego w Rzepiskach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje odbiorców wody z wodociągu publicznego w Rzepiskach, że w dniu 10 września 2020 r., na podstawie przedstawionych pozytywnych wyników badań mikrobiologicznych wody:

- liczba bakterii grupy coli - 0 jtk/100 ml

- liczba Escherichia coli - 0 jtk/100 ml

- ogólna liczba mikroorganizmów - 64 [45; 90] jtk/1ml

wydał decyzję, że woda w wodociągu publicznym w Rzepiskach w zakresie badanych wskaźników odpowiada wymogom określonym w załączniku nr 1 dla parametrów objętych monitoringiem grupy A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294) i nadaje się do spożycia.

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej wodociągu w dniach 24-27.08.2020 r. nie wykazały zanieczyszczeń bakteriologicznych wody.

 Woda  jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Zakopanem

mgr Beata Trojańska

Komunikat o jakości wody do spożycia w wodociągu publicznym „Kaniówka II” w Białce Tatrzańskiej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje mieszkańców miejscowości Białka Tatrzańska zaopatrywanych w wodę do spożycia z wodociągu publicznego "Kaniówka II", że w dniu 7 września 2020 roku, w związku ze stwierdzoną przekroczoną ogólną liczbą mikroorganizmów w 22oC po 68h (290 jtk/1ml) oraz mętnością (1,3 NTU) w wodzie pitnej podjął decyzję o stwierdzeniu warunkowej przydatności do spożycia wody z wodociągu publicznego „Kaniówka II” w Białce Tatrzańskiej.

Woda z wodociągu może być używana do spożycia i do celów sanitarnohigienicznych po przegotowaniu przez minimum 2 minuty

 

  

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Zakopanem

mgr Beata Trojańska

Komunikat o jakości wody do spożycia w wodociągu publicznym „Na Pynksiokowym” w Białce Tatrzańskiej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje mieszkańców miejscowości Białka Tatrzańska zaopatrywanych w wodę do spożycia z wodociągu publicznego "Na Pynksiokowym", że w dniu 7 września 2020 roku, w związku ze stwierdzoną przekroczoną ogólną liczbą mikroorganizmów w 22oC po 68h (850 jtk/1ml) w wodzie pitnej podjął decyzję o stwierdzeniu warunkowej przydatności do spożycia wody z wodociągu publicznego „Na Pynksiokowym” w Białce Tatrzańskiej.

Woda z wodociągu może być używana do spożycia i do celów sanitarnohigienicznych po przegotowaniu przez minimum 2 minuty

 

  

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Zakopanem

mgr Beata Trojańska

Komunikat o jakości wody do spożycia w wodociągu publicznym „Kaniówka I” w Białce Tatrzańskiej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje mieszkańców miejscowości Białka Tatrzańska zaopatrywanych w wodę do spożycia z wodociągu publicznego "Kaniówka I", że w dniu 7 września 2020 roku, w związku ze stwierdzoną przekroczoną ogólną liczbą mikroorganizmów w 22oC po 68h (340 jtk/1ml) w wodzie pitnej podjął decyzję o stwierdzeniu warunkowej przydatności do spożycia wody z wodociągu publicznego „Kaniówka I” w Białce Tatrzańskiej.

Woda z wodociągu może być używana do spożycia i do celów sanitarnohigienicznych po przegotowaniu przez minimum 2 minuty

 

  

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Zakopanem

mgr Beata Trojańska

Subcategories

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS
2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zakopanem