Komunikat o jakości wody do spożycia w wodociągu publicznym "Dunajec Górny" w Białym Dunajcu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje odbiorców wody z wodociągu publicznego w miejscowości Biały Dunajec w rejonie ul. Miłośników Podhala, ul. Piłsudskiego, ul. Skupniowej nr 1-18, zaopatrywanych w wodę do spożycia z wodociągu publicznego "Dunajec Górny", , że w dniu 12 czerwca 2020 r., na podstawie przedstawionych pozytywnych wyników badań mikrobiologicznych wody podjął decyzję o jej przydatności do spożycia.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Zakopanem

mgr Beata Trojańska


 

Komunikat o jakości wody do spożycia w wodociągu publicznym Sierockie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje odbiorców wody z wodociągu publicznego w miejscowości Sierockie, że w dniu 12 czerwca 2020 r., na podstawie przedstawionych pozytywnych wyników badań mikrobiologicznych wody podjął decyzję o jej przydatności do spożycia.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Zakopanem

mgr Beata Trojańska

Komunikat o jakości wody do spożycia w wodociągu publicznym "Dunajec Górny" w Białym Dunajcu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje mieszkańców miejscowości Biały Dunajec w rejonie ul. Miłośników Podhala, ul. Piłsudskiego, ul. Skupniowej nr 1-18, zaopatrywanych w wodę do spożycia z wodociągu publicznego "Dunajec Górny", że w dniu 3 czerwca 2020 roku, w związku ze stwierdzoną obecnością Escherichia coli (6 jtk/100ml) w wodzie pitnej podjął decyzję o stwierdzeniu braku przydatności do spożycia wody z wodociągu publicznego "Dunajec Górny" zarządzanego przez Urząd Gminy Biały Dunajec.

Woda nie nadaje się do spożycia i do celów sanitarnohigienicznych (woda może być używana do prac porządkowych (np. mycia podłóg), spłukiwania toalet, działań p/pożarowych).

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Zakopanem

mgr Beata Trojańska

Komunikat o jakości wody do spożycia w wodociągu publicznym Sierockie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje mieszkańców miejscowości Sierockie, zaopatrywanych w wodę do spożycia z wodociągu publicznego Sierockie, że w dniu 9 czerwca 2020 roku, w związku ze stwierdzoną obecnością Escherichia coli (100 jtk/100ml), liczba bakterii grupy coli (100 jtk/100 ml) oraz mętność (2NTU/0NTU) w wodzie pitnej podjął decyzję o stwierdzeniu braku przydatności do spożycia wody z wodociągu publicznego Sierockie.

Woda nie nadaje się do spożycia i do celów sanitarnohigienicznych (woda może być używana do prac porządkowych (np. mycia podłóg), spłukiwania toalet, działań p/pożarowych).

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Zakopanem

mgr Beata Trojańska