Komunikat o jakości wody do spożycia w wodociągu publicznym „pod Grapą” w Białce Tatrzańskiej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje mieszkańców miejscowości Białka Tatrzańska, zaopatrywanych w wodę do spożycia z wodociągu  publicznego „Pod Grapą”, że w dniu 3 września 2020 roku, w związku ze stwierdzoną przekroczoną liczbą bakterii grupy coli, Escherichia coli, enterokoków kałowych w wodzie pitnej podjął decyzję o stwierdzeniu braku przydatności do spożycia wody z wodociągu publicznego „Pod Grapą” w Białce Tatrzańskiej.

Woda nie nadaje się do spożycia i do celów sanitarnohigienicznych (woda może być używana do prac porządkowych (np. mycia podłóg), spłukiwania toalet, działań p/pożarowych).

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Zakopanem

mgr Beata Trojańska