Wznowienie przyjmowania prób kału

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Zakopanem informuje, że  wznawia przyjmowanie kału od dnia 01.06.2020 w związku z dniem wolnym  11.06.2020 w celu zachowania postępowania zgodnego z procedurami badawczymiwstrzymuje się przyjmowanie próbek do badań w dniach 09- 10.06.2020

Wznowienie  przyjmowania próbek nastąpi 16.06.2020.

Jednocześnie Stacja zapewnia że w przypadku zatruć pokarmowych , w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia standardowo zostanie uruchomiona procedura niezwłocznego przebadania próbek.