Komunikat o jakości wody do spożycia w wodociągu "Kaniówka II" w Białce Tatrzańskiej w rejonie ul.Kaniówka nr 28-46

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje mieszkańców miejscowości Białka Tatrzańska zaopatrywanych w wodę do spożycia z wodociągu  "Kaniówka II", że w dniu 27 marca 2020 roku, w związku ze stwierdzoną przekroczoną ogólną liczba mikroorganizmów w wodzie pitnej podjął decyzję o stwierdzeniu warunkowej przydatności do spożycia wody z wodociągu "Kaniówka II" w Białce Tatrzańskiej.

Woda z wodociągu może być używana do spożycia i do celów sanitarnohigienicznych po przegotowaniu przez minimum 2 minuty

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Zakopanem

 

mgr Beata Trojańska

Komunikat o zaprzestaniu przyjmowania próbek kału do badań

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433)), ze względu na charakter pracy, kierując się dobrem zarówno klientów/stron jak i pracowników Stacji, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zakopanem zaprzestaje z dniem 18 marca 2020 r. przyjmowania próbek kału do badań.

Komunikat o jakości wody do spożycia w wodociągu publicznym "Dunajec Górny" w Białym Dunajcu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje mieszkańców miejscowości Biały Dunajec w rejonie ul. Miłośników Podhala, ul. Skupniowej, zaopatrywanych w wodę do spożycia z wodociągu publicznego "Dunajec Górny", że w dniu 28 lutego 2020 roku, w związku ze stwierdzoną obecnością Escherichia coli oraz bakterii grupy coli w wodzie pitnej podjął decyzję o stwierdzeniu braku przydatności do spożycia wody z wodociągu publicznego "Dunajec Górny" zarządzanego przez Urząd Gminy Biały Dunajec.

Woda nie nadaje się do spożycia i do celów sanitarnohigienicznych (woda może być używana do prac porządkowych (np. mycia podłóg), spłukiwania toalet, działań p/pożarowych).

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Zakopanem

mgr Beata Trojańska

Spotkanie dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

Dnia 28 lutego 2020 r. w sali obrad Starostwa Powiatowego w Zakopanem odbyło się spotkanie dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem. Podczas spotkania swoje wystąpienie miała Pani Beata Trojańska - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, która przedstawiła informacje przekazywane przez Głównego Inspektora Sanitarnego dot. m.in. objawów choroby COVID-19, zasad postępowania epidemiologicznego i medycznego, metod zapobiegania zakażeniu. Uczestnicy spotkania otrzymali instrukcję prawidłowego mycia rąk oraz podano im numery telefonów (stacjonarny i alarmowy) do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zakopanem.

Na spotkaniu swoje wystąpienia mieli również: lekarz Maria Bielska-Podsiało - NZOZ Poradnie Specjalistyczne; lekarz Łukasz Błoński - Szpital Powiatowy w Zakopanem; Edmund Zmarz - naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej oraz mgr inż. Andrzej Łęcki - naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Publicznego.