INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z  PÓŁNOCNYCH WŁOCH

24.02.2020

(Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO) Warszawa, 24.02.2020 r.

W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i:

1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

·         bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną

·         lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

2) nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

1.      a) Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.

2.      b) Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:

·         bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną

·         lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

3) miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2
to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.

Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą
z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej.

Ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej w krajach Półkuli Północnej należy pamiętać o zaszczepieniu się przeciw grypie sezonowej.

W załączniku ulotka "Jak skutecznie myć ręce?

Komunikat o jakości wody do spożycia w wodociągu publicznym w Murzasichlu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje odbiorców wody z wodociągu publicznego w miejscowości Murzasichle, że w dniu 24 lutego 2020 r., że na podstawie przedstawionych pozytywnych wyników badań mikrobiologicznych wody:

- liczba bakterii grupy coli - 0 jtk/100 ml

- liczba Escherichia coli - 0 jtk/100 ml

- ogólna liczba mikroorganizmów - 16 [10-25] jtk/1ml

- liczba Clostridium perfringens - 0 jtk/100ml

wydał decyzję, że woda w wodociągu publicznym zarządzanym o przez Spółkę Wodno-Wodociągową "Murzasichle-Majerczykówka" w Murzasichlu w zakresie badanych wskaźników odpowiada wymogom określonym w załączniku nr 1 dla parametrów objętych monitoringiem grupy A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294) i nadaje się do spożycia.

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej wodociągu w dniach 14-17.02.2020 r. nie wykazały zanieczyszczeń bakteriologicznych wody.

 Woda  jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Zakopanem

mgr Beata Trojańska

Komunikat o jakości wody do spożycia w wodociągu publicznym w Murzasichlu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje mieszkańców miejscowości Murzasichle zaopatrywanych w wodę do spożycia z wodociągu publicznego "Murzasichle-Majerczykówka", że w dniu 14 lutego 2020 roku, w związku ze stwierdzoną obecnością bakterii Clostridium perfringens (3 jtk/100ml) w wodzie pitnej podjął decyzję o stwierdzeniu warunkowej przydatności do spożycia wody z wodociągu publicznego w Murzasichlu.

Woda z wodociągu może być używana do spożycia i do celów sanitarnohigienicznych po przegotowaniu przez minimum 2 minuty

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Zakopanem

 

mgr Beata Trojańska

Komunikat o jakości wody do spożycia w wodociągu publicznym w Kościelisku w rejonie ul. Pod Blachówką, ul. Nędzy Kubińca nr 43-92, ul. Salamandra nr 16-26

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje odbiorców wody z wodociągu publicznego w miejscowości Kościelisko w rejonie ul. Pod Blachówką, ul. Nędzy Kubińca nr 43-92, ul. Salamandra nr 16-26, że w dniu 14 lutego 2020 r., że na podstawie przedstawionych pozytywnych wyników badań mikrobiologicznych wody:

- liczba bakterii grupy coli - 0 jtk/100 ml

- liczba Escherichia coli - 0 jtk/100 ml

- ogólna liczba mikroorganizmów - 6 [3-11] jtk/1ml

- liczba enterokoków - 0 jtk/100ml

wydał decyzję, że woda w wodociągu publicznym zarządzanego przez Spółkę Wodno-Wodociągową w Kościelisku w zakresie badanych wskaźników odpowiada wymogom określonym w załączniku nr 1 dla parametrów objętych monitoringiem grupy A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294) i nadaje się do spożycia.

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej wodociągu w dniach 10-13.02.2020 r. nie wykazały zanieczyszczeń bakteriologicznych wody.

 Woda  jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Zakopanem

mgr Beata Trojańska

Komunikat o jakości wody do spożycia w wodociągu publicznym w Kościelisku w rejonie ul. Pod Blachówką, ul. Nędzy Kubińca nr 43-92, ul. Salamandra nr 16-26

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje mieszkańców miejscowości Kościelisko w rejonie ul. Pod Blachówką, ul. Nędzy Kubińca od nr 43 do 92, ul. Salamandra od nr 16 do 26, zaopatrywanych w wodę do spożycia z wodociągu publicznego, że w dniu 7 lutego 2020 roku, w związku ze stwierdzoną obecnością enterokoków (3 jtk/100ml) w wodzie pitnej podjął decyzję o stwierdzeniu braku przydatności do spożycia wody z wodociągu publicznego zarządzanego przez Spółkę Wodno-Wodociągową w Kościelisku.

Woda nie nadaje się do spożycia i do celów sanitarnohigienicznych (woda może być używana do prac porządkowych (np. mycia podłóg), spłukiwania toalet, działań p/pożarowych).

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Zakopanem

mgr Beata Trojańska

Subcategories

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny:

tel. 0182068697

fax 0182068410

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zakopanem