Komunikat o jakości wody do spożycia w wodociągu publicznym "Wierchy" w Gliczarowie Górnym

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje odbiorców wody z wodociągu publicznego w miejscowości Gliczarów Górny w rejonie ul. Tatrzańskiej, ul. Fiśkowa Dolina, ul. Wierchy do nr 122, że w dniu 27 stycznia 2020 r. na podstawie przedstawionych pozytywnych wyników badań mikrobiologicznych wody:

- liczba bakterii grupy coli - 0 jtk/100 ml

- liczba Escherichia coli - 0 jtk/100 ml

- ogólna liczba mikroorganizmów - 5 [2-10] jtk/1ml

- liczba enterokoków - o jtk/100ml

wydał decyzję, że woda w wodociągu publicznym zarządzanym  przez Spółkę Wodno-Wodociągową "Wierchy" w Gliczarowie Górnym w zakresie badanych wskaźników odpowiada wymogom określonym w załączniku nr 1 dla parametrów objętych monitoringiem grupy A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294) i nadaje się do spożycia.

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej wodociągu w dniach 24-27.01.2020 r. nie wykazały zanieczyszczeń bakteriologicznych wody.

 Woda  jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego.

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego po posiedzeniu Komisji Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Szczepień Ochronnych z dnia 22 stycznia 2020 r.w sprawie nowego koronawirusa 2019-nCoV skierowany do pracowników ochrony zdrowia

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego

 po posiedzeniu

Komisji Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Szczepień Ochronnych

z dnia 22 stycznia 2020 r.

w sprawie nowego koronawirusa 2019-nCoV

skierowany do pracowników ochrony zdrowia

 

Zalecenia:

1)    Zaleca się osobom powracającym z miasta Wuhan, u których występują objawy przypominające ciężką grypę, zgłoszenie się do izby przyjęć oddziału zakaźnego i poinformowanie o odbytej podróży.

2)    Pozostałe osoby powracające z innych miast w Chinach oraz innych krajów azjatyckich, w przypadku pojawienia się objawów przypominających grypę, powinny pozostawać pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

3)    Jednocześnie, w związku z trwającym na w Polsce oraz w pozostałych krajach półkuli północnej sezonie zachorowań na grypę rekomendujemy zaszczepienie się przeciw grypie.

komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego ochrona zdrowia

Komunikat o jakości wody do spożycia w wodociągu publicznym "Wierchy" w Gliczarowie Górnym

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje mieszkańców miejscowości Gliczarów Górny w rejonie ul. Tatrzańskiej, ul. Fiśkowa Dolina, ul. Wierchy do nr 122, zaopatrywanych w wodę do spożycia z wodociągu publicznego, że w dniu 22 stycznia 2020 roku, w związku ze stwierdzoną obecnością bakterii Escherichia coli  (3 jtk/100 ml) w wodzie pitnej podjął decyzję o stwierdzeniu braku przydatności do spożycia wody z wodociągu publicznego zarządzanego przez Spółkę Wodno-Wodociągową "Wierchy" w Gliczarowie Górnym.

Woda nie nadaje się do spożycia i do celów sanitarnohigienicznych (woda może być używana do prac porządkowych (np. mycia podłóg), spłukiwania toalet, działań p/pożarowych).

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Zakopanem

mgr Beata Trojańska

Komunikat o jakości wody do spożycia w wodociągu publicznym "Jurzyści Stołowe" w Gliczarowie Górnym

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje mieszkańców miejscowości Gliczarów Górny zaopatrywanych w wodę do spożycia z wodociągu publicznego "Jurzyści Stołowe" w rejonie ul. Jurzyste, ul. Wierchy od nr 123, ul. Kaniówka, przysiółek Stołowe, że w dniu 23 stycznia 2020 roku, w związku ze stwierdzoną obecnością bakterii grupy coli (4 jtk/100ml) przy jednoczesnym wykluczeniu obecności Escherichia coli i enterokoków w wodzie pitnej podjął decyzję o stwierdzeniu warunkowej przydatności do spożycia wody z wodociągu publicznego w Gliczarowie Górnym.

Woda z wodociągu może być używana do spożycia i do celów sanitarnohigienicznych po przegotowaniu przez minimum 2 minuty

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Zakopanem

 

mgr Beata Trojańska

Subcategories

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny:

tel. 0182068697

fax 0182068410

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zakopanem