Komunikat dotyczący jakości wody z wodociągu publicznego: Bukowina Tatrzańska – z dnia 19.11.2014 r.

 

Komunikat

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem


z dnia 19.11.2014 r.
 

skierowany do konsumentów zaopatrywanych w wodę z wodociągu publicznego w Bukowinie Tatrzańskiej na odcinku Wierch Głodowski, Wierch Spiski obsługiwanym przez Usługi Wodociągowe s.c. ul. Sportowa 7, 34-530 Bukowina Tatrzańska.

 

Informujemy, że uzyskano pozytywne wyniki badania prób wody z wodociągu publicznego w Bukowinie Tatrzańskiej, powiat tatrzański. Pozytywne wyniki badań laboratoryjnych to sprawozdanie nr: LZW1007/W/N/2014 z dnia 19.11.2014. Próbkę wody pobrano 17.11.2014 w Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska, ul. Długa.

 

Woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego.

Komunikat dotyczący jakości wody z wodociągu publicznego: Bukowina Tatrzańska – z dnia 14.11.2014 r.

 

 Komunikat


Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem

 

z dnia 14.11.2014 r.

 

skierowany do konsumentów zaopatrywanych w wodę z wodociągu publicznego
w Bukowinie Tatrzańskiej na odcinku Wierch Głodowski, Wierch Spiski obsługiwanym przez Usługi Wodociągowe s.c. ul. Sportowa 7, 34-530 Bukowina Tatrzańska.

 

Uwaga odbiorcy wody w miejscowości Bukowina Tatrzańska

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarnego w Zakopanem po zapoznaniu się z wynikami badań próbki wody do spożycia pobranej w dniu 12.11.2014 r. z końcówki wodociągu w miejscowości Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144

 

stwierdza

 

brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z uwagi na obecność bakterii grupy coli, Escherichia coli oraz Clostridium perfingens

 

zakazuje

 

korzystania z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z w/w odcinka przedmiotowego wodociągu.


Usługi Wodociągowe s.c. w Bukowinie Tatrzańskiej, odpowiedzialne za zaopatrzenie mieszkańców w wodę pitną, zobowiązano do bezzwłocznego podjęcia działań naprawczych
w celu doprowadzenia jakości wody z wodociągu publicznego w Bukowinie Tatrzańskiej do wartości określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) oraz do dostarczenia wszystkim użytkownikom wody zdatnej do spożycia i do celów gospodarczych z innego źródła do czasu uzyskania wyników świadczących
o skuteczności przeprowadzonych działań naprawczych.

 

O jakości wody z wodociągu publicznego w miejscowości Bukowina Tatrzańska, PPIS
w Zakopanem będzie informował w kolejnych komunikatach

Informacja o dniu wolnym od pracy - 10 listopada 2014r.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy,  że zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Zakopanem nr. 4/2014 z dnia 02 kwietnia 2014r, dzień 10 listopada 2014 jest dniem wolnym od pracy.

Subcategories

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny:

tel. 0182068697

fax 0182068410

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zakopanem