Komunikat o jakości wody do spożycia w wodociągu publicznym w Suchem w rejonie nr 115a

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje mieszkańców miejscowości Suche, zaopatrywanych w wodę do spożycia z wodociągu  publicznego zarządzanego przez ZGK w Poroninie, że w dniu 9 października 2020 roku, w związku ze stwierdzoną przekroczoną liczbą bakterii grupy coli [12 jtk/100ml], Escherichia coli [3 jtk/100ml], enterokoków kałowych [3 jtk/100ml] w wodzie pitnej podjął decyzję o stwierdzeniu braku przydatności do spożycia wody z wodociągu publicznego w Suchem w rejonie nr 115a.

Woda nie nadaje się do spożycia i do celów sanitarnohigienicznych (woda może być używana do prac porządkowych (np. mycia podłóg), spłukiwania toalet, działań p/pożarowych).

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Zakopanem

mgr Beata Trojańska

Komunikat o jakości wody do spożycia w wodociągu publicznym w Zębie w rejonie ul. Kamila Stocha 13

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje mieszkańców miejscowości Zębu, zaopatrywanych w wodę do spożycia z wodociągu  publicznego zarządzanego przez ZGK w Poroninie, że w dniu 9 października 2020 roku, w związku ze stwierdzoną przekroczoną liczbą bakterii grupy coli [7 jtk/100ml], Escherichia coli [3 jtk/100ml], enterokoków kałowych [3 jtk/100ml] w wodzie pitnej podjął decyzję o stwierdzeniu braku przydatności do spożycia wody z wodociągu publicznego w Zębie w rejonie ul. Kamila Stocha 13.

Woda nie nadaje się do spożycia i do celów sanitarnohigienicznych (woda może być używana do prac porządkowych (np. mycia podłóg), spłukiwania toalet, działań p/pożarowych).

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Zakopanem

mgr Beata Trojańska

Komunikat o jakości wody do spożycia w wodociągu "Źródło Furca" w Białce Tatrzańskiej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje mieszkańców miejscowości Białka Tatrzańska zaopatrywanych w wodę do spożycia z wodociągu  "Źródło Furca", że w dniu 24 września 2020 roku, w związku ze stwierdzoną obecnością bakterii grupy coli (7 jtk/100ml) przy jednoczesnym wykluczeniu obecności Escherichia coli i enterokoków w wodzie pitnej podjął decyzję o stwierdzeniu warunkowej przydatności do spożycia wody z wodociągu "Źródło Furca" w Białce Tatrzańskiej.

Woda z wodociągu może być używana do spożycia i do celów sanitarnohigienicznych po przegotowaniu przez minimum 2 minuty

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Zakopanem

 

mgr Beata Trojańska

Komunikat o jakości wody do spożycia w wodociągu publicznym „Na Pynksiokowym” w Białce Tatrzańskiej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje odbiorców wody z wodociągu "Na Pynksiokowym" w Białce Tatrzańskiej, że w dniu 6 października 2020 r., na podstawie przedstawionych pozytywnych wyników badań mikrobiologicznych wody:

- liczba bakterii grupy coli - 0 jtk/100 ml

- liczba Escherichia coli - 0 jtk/100 ml

- liczba enterokoków - 0 jtk/100ml

- ogólna liczba mikroorganizmów - 170 [124; 233] jtk/1ml

wydał decyzję, że woda w wodociągu "Na Pynksiokowym" w Białce Tatrzańskiej w zakresie badanych wskaźników odpowiada wymogom określonym w załączniku nr 1 dla parametrów objętych monitoringiem grupy A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294) i nadaje się do spożycia.

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej wodociągu w dniach 18-21.09.2020 r. nie wykazały zanieczyszczeń bakteriologicznych wody.

 Woda  jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Zakopanem

mgr Beata Trojańska

Komunikat o jakości wody do spożycia w wodociągu "Pod Grapą" w Białce Tatrzańskiej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje odbiorców wody z wodociągu "Pod Grapą" w Białce Tatrzańskiej, że w dniu 18 września 2020 r., na podstawie przedstawionych pozytywnych wyników badań mikrobiologicznych wody:

- liczba bakterii grupy coli - 0 jtk/100 ml

- liczba Escherichia coli - 0 jtk/100 ml

- liczba enterokoków - 0 jtk/100ml

- ogólna liczba mikroorganizmów - 20 [13; 31] jtk/1ml

wydał decyzję, że woda w wodociągu "Pod Grapą" w Białce Tatrzańskiej w zakresie badanych wskaźników odpowiada wymogom określonym w załączniku nr 1 dla parametrów objętych monitoringiem grupy A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294) i nadaje się do spożycia.

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej wodociągu w dniach 14-17.09.2020 r. nie wykazały zanieczyszczeń bakteriologicznych wody.

 Woda  jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Zakopanem

mgr Beata Trojańska

Subcategories

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS
2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zakopanem