Komunikat o jakości wody do spożycia w wodociągu publicznym „Kaniówka I” w Białce Tatrzańskiej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje mieszkańców miejscowości Białka Tatrzańska zaopatrywanych w wodę do spożycia z wodociągu publicznego "Kaniówka I", że w dniu 7 września 2020 roku, w związku ze stwierdzoną przekroczoną ogólną liczbą mikroorganizmów w 22oC po 68h (340 jtk/1ml) w wodzie pitnej podjął decyzję o stwierdzeniu warunkowej przydatności do spożycia wody z wodociągu publicznego „Kaniówka I” w Białce Tatrzańskiej.

Woda z wodociągu może być używana do spożycia i do celów sanitarnohigienicznych po przegotowaniu przez minimum 2 minuty

 

  

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Zakopanem

mgr Beata Trojańska

Komunikat o jakości wody do spożycia w wodociągu publicznym „pod Grapą” w Białce Tatrzańskiej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje mieszkańców miejscowości Białka Tatrzańska, zaopatrywanych w wodę do spożycia z wodociągu  publicznego „Pod Grapą”, że w dniu 3 września 2020 roku, w związku ze stwierdzoną przekroczoną liczbą bakterii grupy coli, Escherichia coli, enterokoków kałowych w wodzie pitnej podjął decyzję o stwierdzeniu braku przydatności do spożycia wody z wodociągu publicznego „Pod Grapą” w Białce Tatrzańskiej.

Woda nie nadaje się do spożycia i do celów sanitarnohigienicznych (woda może być używana do prac porządkowych (np. mycia podłóg), spłukiwania toalet, działań p/pożarowych).

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Zakopanem

mgr Beata Trojańska

Oświadczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem

Inspekcja sanitarna przypomina co robić w przypadku podtopień i zalań. -  Aktualności - Powiat Kołobrzeski

Szanowni Państwo,

w związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie doniesieniami medialnymi, odnoszącymi się do sytuacji związanej ze sposobem nauczania zdalnego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem, aby ukrócić spekulacje i wprowadzić ład informacyjny, oświadcza, że na ten czas, gdy te informacje zaczęły się pojawiać nie wydał, ani nie miał zamiaru wydawać zgody na wprowadzanie na terenie Gminy Zakopane tej formy edukacji.

Wszelkie oświadczenia innych podmiotów w tym temacie były co najmniej przedwczesne i nie oparte na żadnych formalnych, a już tym bardziej nieformalnych ustaleniach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem zauważa również, że zasłanianie się autorytetem instytucji stojącej na straży zdrowia publicznego, w tym szczególnym czasie jaki stanowi globalna pandemia, jest nie na miejscu.