Komórki organizacyjne PSSE w Zakopanem

Oddział Nadzoru Sanitarnego

Sekcja Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Produktów Kosmetycznych - 182-068-697 wew. 18 i 16 III piętro pok. 33, 34, 36
Sekcja Nadzoru Higieny Komunalnej - 182-068-697 wew. 19 i 23, III piętro pok. 29 i 30
Sekcja Nadzoru Epidemiologii - 182-068-697 wew. 28, II piętro pok. 26
Stanowisko Pracy ds.Nadzoru Higieny Dzieci i Młodzieży - 182-068-697 wew. 20, III piętro pok. 37
Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego - 182-068-697 wew. 29, II piętro pok. 22
Stanowisko Pracy ds.Nadzoru Higieny Pracy - 182-068-697 wew. 20, III piętro pok. 37, 35
Stanowisko Pracy ds. Statystyki Medycznej - 182-068-697 wew. 27, III piętro pok. 35

Oddział Ekonomiczny i Administracyjny

Sekcja Ekonomiczno-Finansowa - 182-068-697 wew. 11, II piętro pok. 23 

Sekcja Administracyjno-Techniczna, Zaopatrzenia i Spraw Pracowniczych - 182-068-697 wew. 13, II piętro pok. 25

Samodzielne Stanowisko Pracy Głównej Księgowej - 182-068-697 wew. 11, II piętro pok. 23

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych - 182-068-697 wew. 13, II piętro pok. 25 

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia - 182-068-697 wew. 14, III piętro pok. 31

Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości - 182-068-697 wew. 27, III piętro pok. 35

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej - 182-068-697 wew. 18, III piętro pok. 33 

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciw Pożarowej - 182-068-697 wew. 19, III piętro pok. 30 

Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych - 182-068-697 wew. 27, III piętro pok. 35

 

Kontakt

Punkt informacyjny:

tel. 0182068697

fax 0182068410

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zakopanem