„Znamię! Znam je?”

ProZnalezione obrazy dla zapytania Znamię! Znam je?gram edukacyjny realizowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem od roku szkolnego 2019/2020, opracowany przez Fundację Gwiazda Nadziei pod honorowym patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego oraz merytorycznym patronatem Akademii Czerniaka.

Cel programu:

Głównym celem programu jest upowszechnienie wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych wiedzy z zakresu profilaktyki czerniaka.

Cele szczegółowe programu:

  • Przekazanie wiedzy na temat czynników ryzyka zachorowania na czerniaka
  • Uświadomienie zagrożeń i zasad profilaktyki
  • Uświadomienie wartości odpowiednich zachowań i postaw

Adresaci programu:

Uczniowie szkół ponadpodstawowych. Program może być także realizowany przez uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych.

Założenia programu:

Program wpisuje się w treści nauczania przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie, wychowanie fizyczne i biologia. Poradnik dla nauczyciela zawiera 1 scenariusz lekcji- można go zrealizować podczas 1 jednostki lekcyjnej lub wg uznania rozszerzyć.

Pakiet edukacyjny zawiera poradnik metodyczny, prezentację multimedialną, plakat, ulotki dla uczniów, film edukacyjny oraz interaktywną stronę internetową.

 

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie programu: http://gwiazdanadziei.pl/znamie-znam-je

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny:

tel. 0182068697

fax 0182068410

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zakopanem