„Nie pal przy mnie proszę”
Program Edukacji Antytytoniowej dla uczniów klas I-III  szkół podstawowych

Znalezione obrazy dla zapytania nie pal przy mnie proszę

Cel główny programu:

 • Zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie.

Cele szczegółowe programu:

 • Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia.
 • Kształtowanie u dzieci postawy odpowiedzialności za własne zdrowie.
 • Uświadomienie dzieciom , że palenie jest szkodliwe dla zdrowia.
 • Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane
  z biernym paleniem.
 • Wykształcenie u dzieci  umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą .

Założenia i sposób realizacji programu

Adresaci programu:

 • dzieci w wieku 7-9 lat uczęszczające do klas I-III szkół podstawowych
 • rodzice i opiekunowie dzieci

Realizatorzy:

 • nauczyciele w szkołach realizujących program
 • inni przedstawiciele środowiska szkolnego

Koordynatorzy:

 • pracownicy pionu promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie małopolskim
 • wytypowani pracownicy placówek uczestniczących w programie

Oczekiwane efekty działań edukacyjnych:

 • Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem .
 • Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.
 • Wzrost świadomości rodziców i opiekunów w zakresie szkodliwości palenia.

Koordynator powiatowy programu:

Sabina Bachleda
tel.18 20 686 97 wew. 14
e-mail: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS
2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zakopanem