„Znajdź właściwe rozwiązanie”
Program profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej

Cel główny programu:

 • Zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej.

Cele szczegółowe programu:

 • Zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego.
 • Kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich.
 • Kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.

Podobny obraz

Założenia i sposób realizacji programu


Adresaci programu:

 • Uczniowie starszych klas szkół podstawowych

Realizatorzy:

 • Inni przedstawiciele środowiska szkolnego, np. pielęgniarki szkolne.
 • Przeszkoleni liderzy młodzieżowi.

Koordynatorzy:

 • pracownicy pionu promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 • wytypowani nauczyciele ze szkół uczestniczących w programie.

 

Oczekiwane efekty realizacji programu


Przyswojenie wiedzy o tym, że:

 • Nikotyna występująca we wszystkich postaciach tytoniu jest narkotykiem.
 • Palenie tytoniu pociąga za sobą zarówno przejściowe, jak i długofalowe skutki fizjologiczne, estetyczne i zdrowotne.
 • Oddychanie powietrzem zawierającym dym tytoniowy jest niebezpieczne dla zdrowia.
 • Zaprzestanie palenia przynosi korzyści natychmiastowe oraz korzyści w przyszłości.
 • Wpływ na decyzję o podjęciu palenia mają przekonania osobiste oraz rodzina. rówieśnicy i środki masowego przekazu.
 • Większość dzieci, młodzieży i dorosłych nie pali.
 • Reklamy papierosów na całym świecie są często ukierunkowane na dzieci i młodzież.
 • Dzieci i młodzież mogą skutecznie oprzeć się presji palenia.
 • Sprzedaż i palenie papierosów podlega przepisom prawa i normom społecznym

Kształtowanie postaw:

 • Zobowiązujących do niepalenia.
 • Dumy z faktu niepalenia.
 • Wspierania innych osób w decyzji nie podejmowania palenia.
 • Odpowiedzialności za własne zdrowie.

Rozwinięcie umiejętności do:

 • Przekazywania wiedzy i wyjaśnienia własnych postaw wobec palenia tytoniu.
 • Wspieranie innych ludzi, by nie podejmowali palenia.
 • Przeciwstawiania się paleniu tytoniu.
 • Określania korzyści przebywania w środowisku wolnym od dymu tytoniowego.
 • Wspierania ludzi palących, którzy pragną zerwać z nałogiem

Koordynator powiatowy programu:

Sabina Bachleda
tel.18 20 686 97 wew. 14
e-mail: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS
2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zakopanem