„Wybierz Życie – Pierwszy Krok"
Program edukacyjny profilaktyki raka szyjki macicy

Znalezione obrazy dla zapytania wybierz życie pierwszy krok

Program edukacyjny poświęcony profilaktyce zakażeń HPV i raka szyjki macicy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

INFORMACJE O PROGRAMIE

Założenia ogólne

Program edukacyjny „Wybierz Życie - Pierwszy Krok” oparty jest na następujących założeniach:

 • stworzenie świadomości zagrożenia rakiem szyjki macicy i innych chorób wywoływanych zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) u młodych ludzi. Problem raka szyjki macicy nie może być kwestią wstydliwą i unikaną. Świadomość istnienia zagrożenia zakażeniem HPV i jego konsekwencji powinny być częścią rozmów wychowawczych, przygotowujących młodych ludzi do dorosłego życia. Zasadnicze znaczenie ma połączenie problemu raka szyjki macicy ze stanem zdrowia prokreacyjnego,
 • dostępne obecnie sposoby profilaktyki wtórnej (badania cytologiczne) i pierwotnej (szczepienia profilaktyczne) powinny być powszechnie znane, aby umożliwić ich jak najbardziej optymalne zastosowanie,
 • szkoły ponadgimnazjalne są miejscem, gdzie można dotrzeć do szerokiego grona młodych ludzi. Wprowadzenie edukacji prozdrowotnej na temat raka szyjki macicy do szkół, przyczyni się do podniesienia poziomu wiedzy i zainicjowania dyskusji, dzięki której kobiety z pokolenia rodziców podejmą odpowiednie działania, czyli skonsultują się z lekarzem i wykonają badanie cytologiczne.

Cel programu

Cel główny:

 • zmniejszenie występowania i umieralności na raka szyjki macicy.

Cele szczegółowe:

 • zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli HPV w jego powstawaniu,
 • podniesienie świadomości o czynnikach zwiększających ryzyko raka szyjki macicy (profilaktyka pierwotna i wtórna),
 • motywowanie kobiet do regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym przez całe życie,
 • przygotowanie młodzieży do roli liderów edukacji zdrowotnej w środowisku lokalnym,
 • dostarczenie informacji o świadczeniodawcach wykonujących badania cytologiczne, Im wcześniej zaczniesz się leczyć, tym łatwiejsza będzie kuracja.

Realizacja programu

Program edukacyjny „Wybierz Życie – Pierwszy Krok” może być realizowany w ramach ścieżki edukacyjnej (międzyprzedmiotowej) – edukacja prozdrowotna oraz w trakcie lekcji przedmiotowych, takich jak biologia, wychowanie do życia w rodzinie i w czasie innych zajęć np. godziny wychowawczej. Poszczególni nauczyciele mogą włączyć treści programowe do swoich lekcji. Wsparcia w prowadzeniu programu udzielają specjaliści z Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej.

Realizatorzy programu

Realizatorami programu w szkole mogą być wychowawcy, nauczyciele przedmiotowi, pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania. Szkoła może zaprosić również lokalnego eksperta, który w ramach prowadzonych zajęć poszerzy wiedzę uczniów.

Program został opracowany w 2008 roku w ramach współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami specjalizującymi siie w promocji zdrowia i programach profilaktycznych.

Rada Programowa – konsultacja merytoryczna i metodyczna:

 • Elżbieta Łata: Główny Inspektorat Sanitarny
 • lek. med. Małgorzata Czerniawska – Ankiersztejn: Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Warszawie
 • prof. dr hab. Sławomir Majewski: Polskie Towarzystwo Profilaktyki Zakażeń HPV
 • (doc. dr hab. Tomasz Niemiec): Polskie Towarzystwo Ginekologiczne
 • dr Paweł Trzciński: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
 • Jerzy Serafin: Mazowiecki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia
 • mgr inż. Karol Semik: Mazowieckie Kuratorium Oświaty
 • mgr Zofia Michalewska: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
 • lek. Ewa Łagońska: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Materiał programowy powstał przy współudziale i zaangażowaniu pracowników Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie:

 • dr n. med. Agaty Wolskiej-Adamczyk
 • Małgorzaty Kamińskiej
 • Marleny Skorupki
 • Małgorzaty Zielnik

Wybierz życie - pierwszy krok

Realizację programu na terenie Polski koordynuje i wspiera finansowo i organizacyjnie Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet www.fzk.org.pl.

Edukacja prozdrowotna jest niezwykle istotnym elementem funkcjonowania szkoły w zakresie pracy dydaktyczno - wychowawczej. Program edukacyjny „Wybierz Życie - Pierwszy Krok” doskonale wpisuje się w założenia Szkolnego Programu Profilaktyki. Jego głównym zadaniem jest zachęcanie do odpowiedzialności za zdrowie swoje i najbliższego otoczenia. Podejmuje próbę rozwiązania bardzo ważnego problemu zdrowotnego, jakim jest występowanie w Polsce raka szyjki macicy. Realizacja programu może być wsparciem dla prowadzonych już działań profilaktycznych w szkole i środowisku lokalnym.

Koordynator powiatowy programu Sabina Budz
tel.18 20 686 97 wew. 14
e-mail: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS
2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zakopanem