NABÓR NA STANOWISKO PRACY W SEKCJI NADZORU EPIDEMIOLOGII

KD.110.3.2020                                                                         Zakopane, dnia  23 czerwca 2020  r.

                Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Zakopanem

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej  w Zakopanem

  ul. Chramcówki 19a, 34-500 Zakopane

1. Nazwa stanowiska pracy:

              Stażysta / Młodszy asystent w Sekcji Nadzoru Epidemiologii

wymiar etatu – 1,  miejsce wykonywania pracy – powiat tatrzański

2.Wymagania niezbędne:

1)  wykształcenie wyższe: medyczne, pielęgniarskie, higiena i epidemiologia lubpokrewne zdrowie publiczne, inspekcja sanitarna;

a)              Stażysta – wykształcenie wyższe, osoba dla której zatrudnienie w stacji sanitarno-epidemiologicznej jest pierwszym zatrudnieniem po ukończeniu studiów;

b)          Młodszy asystent - tytuł zawodowy magistra, wykształcenie wyższe drugiego stopnia lub wykształcenie

wyższe należy rozumieć jako wykształcenie zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

c)          posiadanie  wiedzy  w  zakresie:

- przepisów prawnych mających zastosowanie w Państwowej Inspekcji Sanitarnej jako  

  organu nadzoru nad punktami szczepień i podmiotami leczniczymi;

- warunków fachowych,  jakim powinny odpowiadać podmioty lecznicze- szpitale, 

  przychodnie, gabinety lekarskie i inne podmioty lecznicze;

- bieżącego reżimu sanitarno- przeciwepidemicznego w obiektach podmiotów leczniczych;

- dezynfekcji i sterylizacji narzędzi, sprzętu, powierzchni w podmiotach leczniczych;

- chorób zakaźnych i innych czynników biologicznych wywołujących choroby zakaźne

  i zakażenia;

- przepisów ustawy kodeksu postępowania administracyjnego i egzekucyjnego;

- znajomość przepisów bhp.

3.Wymagania dodatkowe:

a)             umiejętność pracy z komputerem ;

b)            umiejętność pracy w zespole, bardzo dobra organizacja pracy własnej, odpowiedzialność, sumienność, skrupulatność, zaangażowanie;

c)              dyspozycyjność, doświadczenie pracy w Inspekcji;

d)            prawo jazdy kategorii B.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)       nadzór nad realizacją pracy w Sekcji Epidemiologii, nadzór nad szczepieniami ochronnymi, zamawianie, magazynowanie i dystrybucja preparatów szczepionkowych;

b)      gromadzenie i analiza materiałów dotyczących sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych-przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych w ogniskach chorób zakaźnych, w przypadku zbiorowych zatruć pokarmowych;

c)       przeprowadzanie kontroli sanitarnych/wizytacji obiektów zgodnie z opracowanym planem pracy oraz przeprowadzanie kontroli pozaplanowych;

d)              prowadzenie rzetelnych, czytelnych zapisów i rejestrów dokumentacji wewnętrznej Sekcji

(w tym w oparciu o systemy informatyczne w zakresie chorób zakaźnych i szczepień).

5.Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a)      CV, podanie o pracę, list motywacyjny;

b)      kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;

c)       przebieg dotychczasowego zatrudnienia (kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie);

d)      klauzula informacyjna w procesie rekrutacji;

e)       oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

f)        mile widziana opinia pracodawcy poprzedniego zakładu pracy.

6. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać: osobiście, drogą elektroniczną lub listownie z dopiskiem„Nabór na stanowisko Stażysta/Młodszy asystent w Sekcji Nadzoru Epidemiologii”.

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna

ul. Chramcówki 19a

34-500 Zakopane

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Termin składania ofert do dnia 8 lipca 2020 r. do godz. 14oo.

W miesiącu maju 2020 r.  wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PSSE Zakopane, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%. W takiej sytuacji pierwszeństwo w zatrudnieniu na wskazanym stanowisku przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile spełnia wymagania powyżej.

Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie dalszego postępowania.

7. Dodatkowe informacje:

Dokumenty, które wpłyną lub zostaną złożone do Powiatowej Stacji Sanitarno– Epidemiologicznej
w Zakopanem po terminie nie będą rozpatrywane.Po tym okresie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Stacji, BIP oraz tablicy informacyjnej w siedzibie PSSE Zakopane.KD.110.3.2020                                                                         Zakopane, dnia  23 czerwca 2020  r.

              

 1. umiejętność pracy z komputerem ;
 2. umiejętność pracy w zespole, bardzo dobra organizacja pracy własnej, odpowiedzialność, sumienność, skrupulatność, zaangażowanie;
 3. dyspozycyjność, doświadczenie pracy w Inspekcji;
 4. prawo jazdy kategorii B.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. nadzór nad realizacją pracy w Sekcji Epidemiologii, nadzór nad szczepieniami ochronnymi, zamawianie, magazynowanie i dystrybucja preparatów szczepionkowych;
 2. gromadzenie i analiza materiałów dotyczących sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych-przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych w ogniskach chorób zakaźnych, w przypadku zbiorowych zatruć pokarmowych;
 3. przeprowadzanie kontroli sanitarnych/wizytacji obiektów zgodnie z opracowanym planem pracy oraz przeprowadzanie kontroli pozaplanowych;
 4. prowadzenie rzetelnych, czytelnych zapisów i rejestrów dokumentacji wewnętrznej Sekcji

(w tym w oparciu o systemy informatyczne w zakresie chorób zakaźnych i szczepień).

5.Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV, podanie o pracę, list motywacyjny;
 2. kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 3. przebieg dotychczasowego zatrudnienia (kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie);
 4. klauzula informacyjna w procesie rekrutacji;
 5. oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 6. mile widziana opinia pracodawcy poprzedniego zakładu pracy.

6. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać: osobiście, drogą elektroniczną lub listownie z dopiskiem„Nabór na stanowisko Stażysta/Młodszy asystent w Sekcji Nadzoru Epidemiologii”.

 

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna

ul. Chramcówki 19a

34-500 Zakopane

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Termin składania ofert do dnia 8 lipca 2020 r. do godz. 14oo.

KD.110.3.2020                                                                         Zakopane, dnia  23 czerwca 2020  r.

                Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Zakopanem

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej

 w Zakopanem

ul. Chramcówki 19a, 34-500 Zakopane

1. Nazwa stanowiska pracy:

              Stażysta / Młodszy asystent w Sekcji Nadzoru Epidemiologii

wymiar etatu – 1,  miejsce wykonywania pracy – powiat tatrzański

2.Wymagania niezbędne:

1)  wykształcenie wyższe: medyczne, pielęgniarskie, higiena i epidemiologia lubpokrewne zdrowie publiczne, inspekcja sanitarna;

 1. Stażysta – wykształcenie wyższe, osoba dla której zatrudnienie w stacji sanitarno-epidemiologicznej jest pierwszym zatrudnieniem po ukończeniu studiów;
  1. Młodszy asystent - tytuł zawodowy magistra, wykształcenie wyższe drugiego stopnia lub wykształcenie

wyższe należy rozumieć jako wykształcenie zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 1. posiadanie  wiedzy  w  zakresie:

- przepisów prawnych mających zastosowanie w Państwowej Inspekcji Sanitarnej jako  

  organu nadzoru nad punktami szczepień i podmiotami leczniczymi;

- warunków fachowych,  jakim powinny odpowiadać podmioty lecznicze- szpitale, 

  przychodnie, gabinety lekarskie i inne podmioty lecznicze;

- bieżącego reżimu sanitarno- przeciwepidemicznego w obiektach podmiotów leczniczych;

- dezynfekcji i sterylizacji narzędzi, sprzętu, powierzchni w podmiotach leczniczych;

- chorób zakaźnych i innych czynników biologicznych wywołujących choroby zakaźne

  i zakażenia;

- przepisów ustawy kodeksu postępowania administracyjnego i egzekucyjnego;

- znajomość przepisów bhp.

3.Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność pracy z komputerem ;
 2. umiejętność pracy w zespole, bardzo dobra organizacja pracy własnej, odpowiedzialność, sumienność, skrupulatność, zaangażowanie;
 3. dyspozycyjność, doświadczenie pracy w Inspekcji;
 4. prawo jazdy kategorii B.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. nadzór nad realizacją pracy w Sekcji Epidemiologii, nadzór nad szczepieniami ochronnymi, zamawianie, magazynowanie i dystrybucja preparatów szczepionkowych;
 2. gromadzenie i analiza materiałów dotyczących sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych-przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych w ogniskach chorób zakaźnych, w przypadku zbiorowych zatruć pokarmowych;
 3. przeprowadzanie kontroli sanitarnych/wizytacji obiektów zgodnie z opracowanym planem pracy oraz przeprowadzanie kontroli pozaplanowych;
 4. prowadzenie rzetelnych, czytelnych zapisów i rejestrów dokumentacji wewnętrznej Sekcji

(w tym w oparciu o systemy informatyczne w zakresie chorób zakaźnych i szczepień).

5.Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV, podanie o pracę, list motywacyjny;
 2. kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 3. przebieg dotychczasowego zatrudnienia (kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie);
 4. klauzula informacyjna w procesie rekrutacji;
 5. oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 6. mile widziana opinia pracodawcy poprzedniego zakładu pracy.

6. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać: osobiście, drogą elektroniczną lub listownie z dopiskiem„Nabór na stanowisko Stażysta/Młodszy asystent w Sekcji Nadzoru Epidemiologii”.

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna

ul. Chramcówki 19a

34-500 Zakopane

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Termin składania ofert do dnia 8 lipca 2020 r. do godz. 14oo.

W miesiącu maju 2020 r.  wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PSSE Zakopane, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%. W takiej sytuacji pierwszeństwo w zatrudnieniu na wskazanym stanowisku przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile spełnia wymagania powyżej.

Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie dalszego postępowania.

7. Dodatkowe informacje:

Dokumenty, które wpłyną lub zostaną złożone do Powiatowej Stacji Sanitarno– Epidemiologicznej
w Zakopanem po terminie nie będą rozpatrywane.Po tym okresie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Stacji, BIP oraz tablicy informacyjnej w siedzibie PSSE Zakopane.

Kontakt

Punkt informacyjny:

tel. 0182068697

fax 0182068410

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zakopanem