Struktura Stacji

Oddział Nadzoru Sanitarnego

Sekcja Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Produktów Kosmetycznych

Sekcja Nadzoru Higieny Komunalnej

Sekcja Nadzoru Epidemiologii

Stanowisko Pracy ds.Nadzoru Higieny Dzieci i Młodzieży 

Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Stanowisko Pracy ds Nadzoru Higieny Pracy

Stanowisko Pracy ds. Statystyki Medycznej

Oddział Ekonomiczny i Administracyjny

Sekcja Ekonomiczno-Finansowa

Sekcja Administracyjno-Techniczna i Zaopatrzenia 
 

Samodzielne Stanowisko Pracy Głównej Księgowej

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciw Pożarowej

Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS
2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zakopanem