Wnioski - Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

WNIOSKI DO POBRANIA

1) Wniosek o dopuszczenie do użytkowania (odbiór sanitarny)

2) Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej inwestycji

3) Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej inwestycji na podstawie art. 32 ustawy Prawo budowlane

4) Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej inwestycji na podstawie art. 71 ustawy Prawo budowlane dotyczącej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego/części obiektu budowlanego

5) Wniosek o przeprowadzenie wizji lokalnej

6) Zawiadomienie zgodnie z art. 56 ustawy Prawo budowlane o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania

7) Wniosek o udzielenie zgody na usytuowanie wyrzutni powietrza na poziomie terenu

8) Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych

 

 

2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zakopanem